Registrace

Každý rok sčítá Junák – český skaut, z. s. všechny i skauty a skautky, kteří chtějí být členy a členkami skautské organizace. Tomuhle procesu říkáme registrace, protože při ní dochází k zápisu do zabezpečeného interního evidenčního systému (skautIS). Kdo se nezaregistruje, na další rok není členem organizace.

Termínem pro úhradu registračního poplatku je pro příští rok čtvrtek 31. prosince 2020.

Registrace u nováčků: vyplní kompletně přihlášku včetně všech příloh a odevzdá svému vedoucímu + uhradí roční registrační poplatek na účet skautského střediska do konce roku 2020.

Stávající členové: uhradí roční registrační poplatek na účet skautského střediska do konce roku 2020.

Vždy aktuální přihlášky najdete v sekci důležité dokumenty.

Roční registrační poplatky stanovené na rok 2021:

  • 1 000 Kč / člen

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska (2200612756/2010). Jako zprávu pro příjemce uveďte “Registrace 2021 Jméno Příjmení” (v případě registrace sourozenců uveďte všechny děti), variabilní symbol “2021”.

Registrační poplatek se dále dělí – částí se platí příspěvky vyšším organizačním jednotkám (skautský okres, kraj a ústředí), ze kterých je hrazeno mj. pojištění každého člena na jakékoli skautské akci, skautský časopis či chod celé organizace (mzdy placených pracovníků, produkce časopisů, dotace na nemovitosti a vybavení a další). Zbytek poplatku slouží k financování chodu střediska/oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Z nevyužitých prostředků je tvořena rezerva pro nenadálé výdaje či nákup nového vybavení.